Privacy policy

Juridische informatie en privacybeleid

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, tekeningen, foto's, films, afbeeldingen, data, databases, software, namen, handels- en domeinnamen, handelsmerken, logo's en andere elementen van deze site zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van ons of derden. Het is verboden, tenzij wanneer nodig om de website te bekijken, om enige informatie van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op te slaan, of om deze te reproduceren, wijzigen, publiceren, verspreiden of versturen, verkopen of anderszins toe te wijzen of om daartoe rechten te verlenen aan derden.

Elk gebruik ervan, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pagoda is verboden en wordt beschouwd als namaak. Iedere namaak zal worden vervolgd voor de burgerlijke rechtbanken en zal leiden tot een stakingsvordering, beslag inzake namaak en een vordering tot het bekomen van een substantiële schadevergoeding. Namaak te kwader trouw is een misdrijf en zal aanleiding geven tot een strafklacht.

Persoonlijke gegevens
We verzamelen geen persoonlijke gegevens, behalve wanneer deze vrijwillig zijn ingediend. Door het orderfomulier in te vullen en te versturen, verleent de bezoeker ons toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens in onze bestanden op te slaan met het oog op automatische gebruikersgegevensverzameling, klantenbeheer, martkonderzoek en direct mailing. De ingediende data kunnen aan eender welk bedrijf dat contractueel aan ons verbonden is, overgemaakt worden. U hebt het recht op toegang tot of rechtzetting van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt uw verzoek om toegang, rechtzetting of verzet via onze "Contact"-pagina indienen.

Geautomatiseerde niet-persoonlijke gegevensverzameling
We hebben het recht om gegevens van niet-persoonlijke aard te verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het gebruikte besturingsprogramma of de domeinnaam van de website via dewelke u onze website bezocht of verlaten hebt.

Cookies
Tijdens uw bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' automatisch op de harde schijf van uw computer worden geïnstalleerd. Deze gegevens zullen ons helpen onze site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. In de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies weigeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie.

Ongeoorloofd gebruik van de website. U verbindt er zich o.a. toe:

De informatie niet te gebruiken voor illegale doeleinden.

De website niet zodanig te gebruiken dat deze op enigerlei wijze beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt gemaakt wordt.

De website niet te gebruiken voor het verzenden of posten van computervirussen, of voor het verzenden of plaatsen van materiaal van lasterlijke, obscene of bedreigende aard.

De website niet te gebruiken op een manier die inbreuk zou maken op de rechten van natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen, zoals, maar niet uitsluitend, de rechten op privacy en intellectuele eigendom.

De website niet te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van materiaal voor promotionele of publicitaire doeleinden zonder onze voorafgaande toestemming te hebben verkregen, behalve indien daarom wordt gevraagd door de ontvanger.

Aansprakelijkheid van onze kant

Informatie op de website
Alle informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van welke aard dan ook bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of juistheid van de informatie. De informatie wordt verstrekt en gereproduceerd zonder enige vorm van garantie. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor virussen die kunnen voorkomen ondanks alle voorzorgsmaatregelen die op de site zijn genomen. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk gewenst moment te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites van derden of andere websites of webpagina's bevatten of op een andere manier daarnaar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn op geen enkele manier voor de inhoud en de kenmerken daarvan aansprakelijk. Links die door ons worden geplaatst, houden op geen enkele manier goedkeuring voor de inhoud van deze websites of webpagina's in.

Advies via de website
Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks advies wordt gegeven over persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan wordt dit advies gegeven zonder enige garantie en zonder enige aansprakelijkheid namens ons. U moet altijd een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende informatie over het advies dat met betrekking tot uw specifieke situatie gegeven werd.

Heersende wetgeving en bevoegde rechtbanken
Deze website valt onder de Belgische wetgeving, met uitzondering van de Belgische verwijzingsregels in het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van ons wettelijk grondgebied bevoegd.

E-mail

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en / of gevrijwaarde informatie en / of informatie die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, verwijder dan dit bericht en breng de afzender op de hoogte; u mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden of de inhoud ervan aan iemand bekend maken. Aangezien informatie onderschept kan worden, beschadigd kan raken, verloren kan gaan, vernietigd kan worden, laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten, kunnen wij het veilig of foutloos verzenden van een e-mail niet garanderen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik ervan. Standpunten of meningen verwoord in dit bericht zijn die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de onze. Daarom impliceert deze e-mail geen enkel engagement van ons, tenzij hij een expliciete verklaring van het tegendeel van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.

Zoals u weet, is sinds 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) van kracht geworden, die gericht is op het consolideren van de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw rechten ter zake.
Als u dit leest, betekent dit dat wij bij Pagoda International nv in het verleden contact met u hebben gehad voor gerelateerde activiteiten. Als u onze e-mails met betrekking tot Pagoda International nv wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen. Als u geen e-mails van ons wenst te ontvangen met betrekking tot Pagoda International nv of voor vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met info@pagoda.be.

Wij gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en uw surfervaring te verbeteren. Meer weten[OK]